Projecte educatiu

Tenint en compte que l’escola bressol és el seu primer contacte autònom amb el món exterior a allò familiar, ens sentim amb la necessitat de presentar-los un ampli ventall d’oportunitats, vivències i sensacions perquè vegin aquest món que els envolta com quelcom positiu i ric. Volem despertar-los la curiositat per saber, convidar-los a aprendre a aprendre veient, fent i equivocant-se. Volem, en resum, una educació integral dels infants. El nostre principal objectiu és el seu benestar. Ninguna metodologia educativa és perfecte ni perdurable tal i com es presenta en els seus inicis, però si que ens inspiren alguns models pedagògics: Maria Montessori, Ovide Decroly, Célestin Freinet, Loris Malaguzzi, Emmi Pikler, son els nostres principals referents.

Ajudem als nens a guanyar autoestima i autoconfiança potenciant la seva autonomia i els bons hàbits d’higiene i salut personal a partir de les rutines diàries.

Vetllem per l’ordre, el silenci i la pau que els ajuden a aprendre i a crèixer.

Procurem transmetre la importància de l’esforç i l’autoexigència en el petites tasques del dia a dia.

Aquesta és una edat clau perquè els nens creïn una imatge positiva d’ells mateixos, que coneguin el seu cos i entenguin i gestionin bé les seves emocions i reaccions.

Volem que els nostres alumnes siguin nens feliços, que sapiguen conviure, i fer un bon ús de la seva llibertat, coneixent els límits d’aquesta.

Creiem en la riquesa que les llengues ofereixen a aquells que les poden entendre i parlar. El català, el castellà i l’anglès coexisteixen en la nostra societat i així ho fan també a la nostra escola. El catala i el castellà són majoritàriament les llengues maternes dels nostres alumnes i els introduïm a l’anglès com a llengua extrangera a través de la seva vida diària a l’escola.

A l’escola respectem i acollim totes les llengües dels nostres alumnes fent visible així la realitat lingüística de tots els nens i nenes amb la col.laboració de les seves famílies.

Els infants de 0 a 3 anys aprenen moguts pel seu interès i jugar és el mitjà més natural d’aprenentatge i també la seva via fonamental de comunicació. A la Petita Escola els nens tenen a l’abast diversos racons de joc i aprenentatge tant a les aules com en els espais exteriors.

L’educació en valors, que considerem bàsica per a un ple desenvolupament de la persona, es treballarà lògicament de manera transversal en totes les activitats i espais de l’escola, però també de manera específica amb els nens de ⅔ anys, utilitzant com a recurs els contes. Alguns dels valors que impregnen la nostra escola son el civisme, la ciutadania, l’autoestima i l’autoconfiança, la generositat i l’altruïsme, la paciència, el respecte, l’empatia, el treball i l’esforç, la priorització de la col.laboració i el compartir per davant de l’esperit de competència, entre d’altres.

Volem que els alumnes de la Petita Escola coneguin i cuidin el món que els envolta; des de l’escola i el barri on vivim fins a la totalitat del planeta amb les persones, els animals i les plantes que hi habiten.

Hort, l’Elvis (el conillet de l’escola), menús ecològics i de proximitat,…

La cultura té un paper molt important a l’escola: les arts plàstiques, la literatura, la música,… Els nens observen, escolten, pensen i creen.

S’inicien també en la ciència mitjançant l’experimentació i la manipulació.

Els primers anys de vida són un bon moment per començar a transmetre la importància del treball, l’esforç i la superació i també per fomentar la capacitat creativa i la fantasia dels nens i nenes, potenciant la seva originalitat i individualitat.
A l’escola atenem progressivament el desenvolupament afectiu dels nens, el seu moviment i els seus hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i el llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi on viuen. A més a més facilitem que els nens i nenes elaborin una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos i adquireixin autonomia personal.

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Codi de Centre 08073818
info@petitaescola.cat   Carrer Gomis, 26 08023 Barcelona.
Telèfon: 674005901

Close Menu