El joc heurístic i la panera dels tresors.

LA PANERA DELS TRESORS

La panera dels tresors és una activitat d’exploració que es presenta quan els infants s’estan aseguts, encara no es desplacen i concentren la seva activitat en l’exploració dels objectes, un per un, i en copsen sensorialment les qualitats; això és normalment a la segona meitat del primer any de vida.

Es tracta d’un recull especial d’objectes d’ús quotidià, no de joguines,escollits amb la finalitat de proporcionar estímul i experiència als cinc sentits de l’infant:la descoberta i el desenvolupament del tacte, el gust, l’olfacte, l’oïda, la vista i el sentit del moviment del cos . Altres materials no donarien a l’infant referències tan precises de superfície, pes, temperatura, forma, color, olor, so, consistència,etc.

Assegut al costat de la panera l’infant s’interessa per les coses que té al davant i desenvolupa la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, pot accedir més fàcilment als objectes i portar-los a la boca per conèixer-los.

Tere Majem.

EL JOC HEURÍSTIC

Aquesta és una activitat de joc destinada als infants d’entre 12 i 24 mesos; per ser feta en petit grup i pensada com a continuació de la panera dels tresors. Aquests dies es pot fer individualment a casa.

Per a la realització del joc cal disposar d’un material concret no catalogat de didàctic.

Aquest joc aprofita les accions espontànies dels petits i les potencia. Contribueix a: estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants.

Té dues fases:

  1. Exploració del material i combinació d’uns objectes amb uns altres.
  2. Orientats per l’adult i de manera organitzada, recollida del material.

Cal que la mestra, en aquest cas, el pare o la mare, prepari el joc heurístic, el mantingui en bones condicions i motivi als infants perquè actuïn lliurement.

L’espai s’ha de preparar traient de l’abast dels infants tots els objectes que poden distreure la seva atenció. Es seleccionen 3 o 4 tipus d’objectes i es preparen els contenidors.

Al terra de la sala, en 4 o 5 punts equidistants es preparen uns “focus de material” formats per un grupet dels 3 o 4 tipus d’objectes seleccionats.

L’adult seu en una cadira i observa l’activitat des d’un punt on pugui veure i ser vist pels nens i nenes. Dóna seguretat a l’infant i intervé quan convé.

MATERIAL (de 3 tipus): (s’ha de conservar en bon estat i retirar les peces malmeses)

  1. OBJECTES recuperats de la natura, recollits a casa, al comerç o a la indústria. Vàries unitats de cada i varietat d’objectes.

Exemples:petxines, pinyes, esponges, còdols petits, anelles de cortina, pilotes de ping pong, taps de suro, rulos, trossos de mànega, agulles d’estendre, trossos de roba, pompons de llana, cintes, cordons, argolles de tovalló,…

  • CONTENIDORS que puguin contenir altres objectes. Es col·loquen a l’abast dels infants en el moment del joc, al costat del material. Uns 3 o 4 contenidors .

Exemples: pots de metall, cilindres durs, capses de fusta,…

  • Cal una bossa o recipient per cada tipus d’objecte i hi podem posar el nom de l’objecte que contenen.

Les bosses o recipients, que conserven el material ben classificat i permeten la recollida dels objectes són sempre de domini de l’adult, no formen part del material d’exploració dels infants.

Esperem que els petits gaudeixin d’aquesta estona estimulant de joc lliure!

Deixa un comentari

Close Menu