CAT - CAST
El centre serà obert de l’1 de setembre al 31 de juliol, excepte festius senyalats. A més a més, la primera quinzena d’agost tindrà lloc el casal d’estiu.

A part de les 8h diàries establertes (de 9h a 17h) oferim els serveis següents:
Acollida de matí (de les 7h a les 9h)
Acollida de tarda (de les 17h a les 19h)
Divendres nit (de 21h a 1h de la nit)
dissabtes matí (de 9h a 14h)

> HORARI DE P0
El grup dels nadons no té un horari fixat ja que les activitats i els temps venen marcats pel ritme de cada un dels nens. Ens adaptem a l’horari que cada infant segueix a casa. La totalitat d’activitats es realitzen dins la seva aula, ja que és un espai preparat especialment per a ells.
> HORARI DE P1
> HORARI DE P2

twitter instagram