CAT - CAST
Si esteu interessats en inscriure el vostre fill, cal que concerteu una entrevista per formalitzar la matrícula.
Podeu contactar amb nosaltres a través del telefon 674005901, o bé per correu electrònic a info@petitaescola.cat.
El dia de l’entrevista cal portar:

> Fotocòpia llibre de família
> Fotocòpia DNI pares
> Certificat mèdic del pediatre.
> Fotocòpia actualitzada del carnet de vacunació.
> Fitxa de presentació de l’alumne (la proporcionarà el centre)
> 5 fotos mida carnet del nen
> 1 foto mida estàndar del nen
> 1 fotografia familiar
> Dades bancàries

twitter instagram